Witamy w XPLANO

Skuteczność poparta milionami

Najlepszą wizytówką naszej firmy jest sukces naszych Klientów. Przez ponad dekadę setki milionów złotych uzyskanych dotacji publicznych pozwoliły na realizację dziesiątków projektów, które stały się kluczem do rozwoju wielu polskich przedsiębiorstw. Wśród nich znalazły się inwestycje w procesy produkcyjne, badania i rozwój, ochronę środowiska, a także w ekspansję na rynkach zagranicznych... Więcej

XPLANO TO

2

mld pln pozyskanych dotacji

XPLANO TO

setki

zrealizowanych projektów

XPLANO TO

Gwarancja Jakości

Czym się zajmujmy

Sukcsy naszych klintów

Kolejne projekty

Wydarznia 

Dotacje na patenty
16 05.2017

Dotacje na patenty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dotacje na Centra B+R
08 05.2017

Dotacje na Centra B+R

Ponownie ruszył konkurs finansujący budowę lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie Centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów, usług oraz technologii.

Projekty B+R przedsiębiorstw
01 03.2017

Projekty B+R przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju ogłosiło 2 konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dotacje na inwestycje dla MŚP nawet do 20 mln zł
08 02.2017

Dotacje na inwestycje dla MŚP nawet do 20 mln zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności.

Ogłoszono nabór projektów w ramach Kredytu na innowacje technologiczne
16 01.2017

Ogłoszono nabór projektów w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO Inteligentny Rozwój. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) mogą ubiegać się o wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych w postaci kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty w formie premii technologicznej.

Konferencja Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju
05 12.2016

Konferencja Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju

Przedstawiciele Explano Polska wzięli udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju pod hasłem: Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju. Konferencję otworzył Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki.

7. Forum Rozwoju Mazowsza
16 11.2016

7. Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zdecydowana większość środków przeznaczona zostanie na wdrażanie idei smart city oraz wzmacnianie innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie. Ideą, zorganizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Forum, była wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy na rzecz realizacji wspólnych, interdyscyplinarnych projektów w obszarach Smart City, Smart Business i Smart People.

Centra B+R na Mazowszu
31 10.2016

Centra B+R na Mazowszu

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego WM 2014-2020.

Więcej aktualności

Kontakt

xplano Polska

Kolumna 1

ul. Floriańska 2

03-707 Warszawa

Kolumna 2

tel: + 48 22 390 84 84

e-mail: biuro@explano.pl

Kolumna 3

tel: + 48 22 390 84 84

e-mail: media@explano.pl