Witamy w XPLANO

Skuteczność poparta milionami

Najlepszą wizytówką naszej firmy jest sukces naszych Klientów. Przez ponad dekadę setki milionów złotych uzyskanych dotacji publicznych pozwoliły na realizację dziesiątków projektów, które stały się kluczem do rozwoju wielu polskich przedsiębiorstw. Wśród nich znalazły się inwestycje w procesy produkcyjne, badania i rozwój, ochronę środowiska, a także w ekspansję na rynkach zagranicznych... Więcej

XPLANO TO

2

mld pln pozyskanych dotacji

XPLANO TO

setki

zrealizowanych projektów

XPLANO TO

Gwarancja Jakości

Czym się zajmujmy

Sukcsy naszych klintów

Kolejne projekty

Wydarznia 

Ogłoszono nabór projektów w ramach Kredytu na innowacje technologiczne
16 01.2017

Ogłoszono nabór projektów w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO Inteligentny Rozwój. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) mogą ubiegać się o wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych w postaci kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty w formie premii technologicznej.

Konferencja Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju
05 12.2016

Konferencja Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju

Przedstawiciele Explano Polska wzięli udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju pod hasłem: Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju. Konferencję otworzył Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki.

7. Forum Rozwoju Mazowsza
16 11.2016

7. Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zdecydowana większość środków przeznaczona zostanie na wdrażanie idei smart city oraz wzmacnianie innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie. Ideą, zorganizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Forum, była wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy na rzecz realizacji wspólnych, interdyscyplinarnych projektów w obszarach Smart City, Smart Business i Smart People.

Centra B+R na Mazowszu
31 10.2016

Centra B+R na Mazowszu

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego WM 2014-2020.

Inwestycje przedsiębiorstw na Mazowszu
28 10.2016

Inwestycje przedsiębiorstw na Mazowszu

Do 31 stycznia 2017r. małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie od 2 do 4 mln PLN na realizację inwestycji

Dotacje dla firm na Centra Badawczo-Rozwojowe
01 09.2016

Dotacje dla firm na Centra Badawczo-Rozwojowe

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2016r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyniesie 460 mln PLN.

1 mld zł na inwestycje dla przedsiębiorstw
12 07.2016

1 mld zł na inwestycje dla przedsiębiorstw

Trwa obecnie konkurs „Badania na rynek”, którego celem jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Działanie skierowane jest do przedsiębiorców realizujących duże projekty, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 milionów zł.

VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki w Centrum Nauki Kopernik
08 06.2016

VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki w Centrum Nauki Kopernik

Przedstawiciele Explano Polska uczestniczyli w VII Kongresie Innowacyjnej Gospodarki organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Tematami przewodnimi Kongresu były nowe technologie w życiu współczesnego człowieka, cyfryzacja jako lewar polskiej gospodarki, cyberbezpieczeństwo, telemedycyna, a także inteligentne miasta.

Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw
01 06.2016

Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach „szybkiej ścieżki” dla dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest poprawa poziomu innowacyjności polskich firm dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. Budżet konkursu wynosi 1 miliard złotych.

Miliard złotych na innowacyjne projekty dużych przedsiębiorstw.
04 05.2016

Miliard złotych na innowacyjne projekty dużych przedsiębiorstw.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w ramach „Szybkiej ścieżki” – dla dużych przedsiębiorstw. Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego powalczą o łączną pulę 100 mln zł, a ci spoza niego o 900 mln zł.

Debata nad wyzwaniami branży budowlanej.
27 04.2016

Debata nad wyzwaniami branży budowlanej.

Prezes Explano Polska, Agnieszka Dobrzyńska, wystąpiła podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów w Hotelu Polonia. PZPFK jest organizacją zrzeszającą firmy z branży budowlanej. Członkowie Związku to producenci farb, klejów, pian i silikonów, a także dostawcy surowców w tym obszarze, m.in. Flugger, Selena, Śnieżka, BASF, 36 CAPAROL, Adler, Hirsh-Pol, Dow Polska i in.

Więcej aktualności

Kontakt

xplano Polska

Kolumna 1

ul. Floriańska 2

03-707 Warszawa

Kolumna 2

tel: + 48 22 390 84 84

e-mail: biuro@explano.pl

Kolumna 3

tel: + 48 22 390 84 84

e-mail: media@explano.pl