Rozliczanie dotacji

Rozliczanie dotacji

Usługa kompleksowego rozliczania projektów przeznaczona jest przede wszystkim dla firm, które:

  • nie mają w tym zakresie wystarczającego  doświadczenia,
  • chcą do minimum ograniczyć swoje zaangażowanie,
  • realizują kilka projektów równocześnie.

Audyt projektów unijnych

Z kolei wszystkim Klientom, którzy decydują się na samodzielne rozliczenie otrzymanej dotacji, oferujemy audyt unijny w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu. Jest to najlepszy sposób weryfikacji poprawności podjętych działań oraz okazja do przygotowania się na kontrolę ze strony Instytucji Wdrażających.

Więcej informacji o usłudze znajdziesz w zakładce Audyt projektów unijnych.