Sukcesy naszych klientów

Sukcesy naszych klientów

Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc tak wielu przedsiębiorcom

Sortuj przykładowe realizacje:

Wielkość przedsiębiorstwa

Pozyskana dotacja

Okres realizacji

Typ projektu

INFOSCAN S.A.

INFOSCAN S.A.

Udział w programie promocji branży sprzętu medycznego w celu internacjonalizacji marki produktowej przedsiębiorstwa.

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro

Pozyskana dotacja:

727 280,00 zł

Okres realizacji:

2017-2019

Typ projektu:

promocja eksportu
SULIMAR Sp. z o.o.

SULIMAR Sp. z o.o.

Promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych jako producenta innowacyjnego prozdrowotnego napoju funkcjonalnego w obrębie polskich specjalności żywnościowych.

Wielkość przedsiębiorstwa:

średnie

Pozyskana dotacja:

309 100,00 zł

Okres realizacji:

2017-2019

Typ projektu:

promocja eksportu
Miasto Maków Mazowiecki

Miasto Maków Mazowiecki

Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne.

Wielkość przedsiębiorstwa:

gmina

Pozyskana dotacja:

1 115 808,41 zł

Okres realizacji:

2017

Typ projektu:

inwestycja
GROWAG Sp. z o.o.

GROWAG Sp. z o.o.

Projekt badawczy polegający na opracowaniu fotela pasażerskiego klasy IC (Premium) o innowacyjnych cechach materiałowych i konstrukcyjnych przeznaczonego do pojazdów szynowych na rynek polski oraz na rynki eksportowe.

Wielkość przedsiębiorstwa:

średnie

Pozyskana dotacja:

271 600,00 zł

Okres realizacji:

2016-2017

Typ projektu:

badania
SULIMAR Sp. z o.o.

SULIMAR Sp. z o.o.

Projekt badawczy polegający na opracowaniu innowacyjnej technologii pozyskania błonnika pokarmowego oraz aminokwasów z odpadu browarniczego powstającego w procesach produkcyjnych firmy Sulimar oraz wykorzystanie otrzymanych składników do produkcji napoju funkcjonalnego o prozdrowotnych właściwościach.

Wielkość przedsiębiorstwa:

średnie

Pozyskana dotacja:

126 000,00 zł

Okres realizacji:

2016-2017

Typ projektu:

badania
SIMPLUM Sp. z o.o.

SIMPLUM Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności spółki SIMPLUM poprzez komercjalizację na rynkach Wielkiej Brytanii, Chin i Stanów Zjednoczonych innowacyjnej technologii służącej do wspomagania hodowli trzody chlewnej oraz optymalizacji procesów podmiotów uczestniczących w tym łańcuchu. Nowa technologia powstała jako wynik prac badawczo-rozwojowych.

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro

Pozyskana dotacja:

148 750,00 zł

Okres realizacji:

2015-2016

Typ projektu:

promocja eksportu
Solleman Sp. z o.o.

Solleman Sp. z o.o.

Rozwój przedsiębiorstwa Solleman Sp. z o.o w oparciu o eksport innowacyjnego produktu. Przedmiotem działalności eksportowej jest nowy produkt w postaci kulistych mini tabletek solnych (soli ochronnej do zmywarek w postaci tabletek z proszku solnego), będący przedmiotem zgłoszenia wzoru użytkowego.

Wielkość przedsiębiorstwa:

małe

Pozyskana dotacja:

333 630,00 zł

Okres realizacji:

2014-2015

Typ projektu:

promocja eksportu
TDS Sp z o.o.

TDS Sp z o.o.

Opracowanie udoskonalonego systemu do wideoweryfikacji decyzji sędziowskich w sporcie. Projekt jest realizowany w partnerstwie z NTS Polska S.A. W efekcie realizacji projektu badawczego powstaje innowacyjny na skalę światową system weryfikacyjny o szerokich możliwościach, do wykorzystania w różnych dyscylinach sportowych, bazujący nie na symulacjach komputerowych, ale na rzeczywistym obrazie. System przyczyni się do możliwości szczegółowej analizy danych z boiska oraz dokładnego śledzenia zdarzeń, a w konsekwencji do prawidłowej oceny tego co się dzieje podczas zawodów i minimalizacji do zera pomyłek sędziowskich.

Wielkość przedsiębiorstwa:

małe

Rozliczona dotacja:

7 368 060,00 zł

Okres realizacji:

2014-2015

Typ projektu:

badania
Invento Sp. z o.o.

Invento Sp. z o.o.

Uruchomienie produkcji innowacyjnych puszek PET przeznaczonych do gorącego nalewu. Innowacyjny produkt jest wynikiem realizacji projektu badawczego również współfinansowanego z dotacji UE. Wynalazek został opatentowany w 96 krajach na całym świecie. Będzie wytwarzany w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, zlokalizowanej w Gardnie. 

Wielkość przedsiębiorstwa:

małe

Pozyskana dotacja:

23 001 300,00 zł

Okres realizacji:

2014 - 2015

Typ projektu:

inwestycja
 Solleman Sp. z o o,

Solleman Sp. z o o,

Produkcja innowacyjnych minitabletek solnych do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesny zakład produkcyjny chemii gospodarczej w Tucznie, posiadający potencjał do wprowadzania ciągłych innowacji w swojej branży. Wdrażana innowacja jest wynikiem własnych prac badawczych przedsiębiorstwa, w wyniku których zostały opracowane koncepcje innowacyjnego produktu oraz technologie jego wytwarzania.

Wielkość przedsiębiorstwa:

małe

Pozyskana dotacja:

6 034 500,00 zł

Okres realizacji:

2014 - 2015

Typ projektu:

inwestycja
Herkules S.A.

Herkules S.A.

Wdrożenie innowacyjnej usługi kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych „2 turbiny w 72 godziny”. Usługa ma zastosowanie w rozwojowym sektorze energetyki wiatrowej i stanowi myśl technologiczną opracowaną w strukturach Działu Badań i Rozwoju Herkules SA. Usługa będzie świadczona w całej Europie.

Wielkość przedsiębiorstwa:

średnie

Pozyskana dotacja:

17 539 200,00 zł

Okres realizacji:

2013-2014

Typ projektu:

inwestycja
DP Stal sp. z o.o.

DP Stal sp. z o.o.

Wdrożenie wynalazku kształtownika profilowanego na zimno z dwóch taśm stalowych. Autorski sposób produkcji kształtownika został opracowany przy udziale jednostki badawczo-rozwojowej. Jego rezultatem jest wprowadzenie na rynek produktu nieoferowanego dotychczas na rynku, posiadającego wyższe parametry wytrzymałościowe i sztywnościowe.

Wielkość przedsiębiorstwa:

małe

Rozliczona dotacja:

14 937 900,00 zł

Okres realizacji:

2013-2014

Typ projektu:

inwestycja
Invento Sp. z o.o.

Invento Sp. z o.o.

Badanie i opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania puszek PET o podwyższonej wytrzymałości termicznej z zastosowaniem do gorącego nalewu. Innowacyjny produkt stanowi nowość na skalę światową. Technologia produkcji puszek PET wraz z prototypami urządzeń została objęta przez Invento ochroną patentową.

Wielkość przedsiębiorstwa:

małe

Rozliczona dotacja:

1 431 630,00 zł

Okres realizacji:

2012-2013

Typ projektu:

badania