Wydarzenia

Wydarzenia

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego WM 2014-2020.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych projektu. Wsparcie obejmować będzie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług; w celu stworzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 86 872 000 PLN.