Wydarzenia

Wydarzenia

Ponownie ruszył konkurs finansujący budowę lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie Centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów, usług oraz technologii.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na ich wielkość. Minimalna wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem to 2 mln PLN. Poziom dofinansowania wynosi od 15% do 70% w zależności od lokalizacji inwestycji oraz statusu przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie. Budżet konkursu w 2017r. wynosi 900 mln PLN.

Projekty można składać do 7 lipca 2017r. godz. 16.00.