Wydarzenia

Wydarzenia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności.

PARP współfinansuje projekty mające na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. Wnioski mogą składać firmy z sektora MŚP, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych.
Wsparcie na projekt – obejmujące głównie wsparcie inwestycyjne – będzie mogło wynieść nawet 20 mln złotych.
 
Agencja ułatwiła aplikowanie w konkursie. Patent już nie jest niekonieczny, ale premiowany. Brak ochrony patentowej albo prawa ochronnego na wzór użytkowy nie będzie powodował odrzucenia wniosku.
Agencja dopuszcza w ten sposób do konkursu projekty z branż, gdzie ochrona patentowa nie jest zgodna ze strategią firmy lub niemożliwa do zastosowania.
 
„Badania na rynek” to największe działanie z PO IR z puli, za którą odpowiada PARP. Jego cały budżet wynosi ok. 4,4 mld złotych.
 
Termin, do którego należy złożyć Wniosek o dofinansowanie projektu to 26 kwietnia 2017 r.