Wydarzenia

Wydarzenia

Przedstawiciele Explano Polska wzięli udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju pod hasłem: Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju. Konferencję otworzył Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki.

Nasze największe zainteresowanie wzbudził blok tematyczny poświęcony innowacjom w przedsiębiorstwach. Gospodarzami panelu byli Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Panel został poświęcony znaczeniu B+R w procesie zwiększania poziomu innowacyjności firm oraz budowania ich przewagi konkurencyjnej. Dyskutowano o potrzebie współpracy nauki i biznesu, a także możliwościach jej stymulowania. Motywem łączącym rozważania nt. polityki proinnowacyjnej rządu oraz wspierania firm w procesie tworzenia nowych produktów, usług i technologii były Fundusze Europejskie, ze szczególnym wskazaniem na instrumenty dostępne w Programie Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.