Konsultacje i analizy

Konsultacje i analizy

Analiza działalności Klienta

EXPLANO POLSKA oferuje usługę doradczą polegającą na przyjrzeniu się działalności prowadzonej przez Klienta pod kątem możliwości ubiegania się o dotację.

Analizowane obszary firmy:

  • działalność operacyjna
  • inwestycje zrealizowane w przeszłości
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • plany rozwoju produktów lub usług
  • polityka sprzedażowa
  • wpływ prowadzonej działalności na środowisko

Łącząc zdobytą wiedzę na temat dotychczasowej działalności Klienta, zespół EXPLANO POLSKA przedstawi możliwe kierunki rozwoju firmy w oparciu o pomoc publiczną, w tym o dotacje unijne.

Konsultacje w zakresie realizacji projektów unijnych

Oferta skierowana jest do podmiotów, które posiadają doświadczenie w realizowaniu oraz rozliczaniu projektów unijnych, ale potrzebują zewnętrznego eksperta. Specjaliści EXPLANO POLSKA służą wsparciem w sytuacjach problematycznych oraz dokonują weryfikacji dokumentów przed przekazaniem do Instytucji Wdrażających.

Doradztwo w zakresie projektów unijnych obejmuje:

  • opiniowanie dokumentów Klienta pod kątem zgodności z przepisami,
  • udzielanie porad i odpowiedzi na kierowane zapytania.

Doradztwo nie obejmuje opracowywania dokumentacji aplikacyjnej.

Inne usługi EXPLANO