Wydarzenia

Wydarzenia

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO Inteligentny Rozwój. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) mogą ubiegać się o wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych w postaci kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty w formie premii technologicznej.

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 000 000 zł. Poziom dofinansowania znajduje się w przedziale 25% -70 %.

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z dokumentacją towarzyszącą upływa 29 marca 2017 r. o godz. 16.00.

Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa posiadające status MŚP zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację inwestycji w rozbudowę zakładów produkcyjnych i usługowych, zakup linii produkcyjnych oraz powiększanie bazy sprzętowej.